Doma Novice Risi prihajajo!

[Life Lynx] Risi prihajajo!

337

V torek, 14. maja 2019, smo bili prisotni na izpustu risa Goruja v naše gozdove. Najprej smo bili prisotni na kratki predstavitvi projekta, nato pa smo se v snežni plohi odpeljali do obore, kjer je Goru v prilagoditeveni obori čakal na izpust. V čisti tišini smo bili priča res posebnemu trenutku, ko je Goru, po kratkem poziranju za naše objektive in spomine, začel svoje poslanstvo in švignil v gozd. Video spomin najdete na koncu tega prispevka.

Dinarsko-JV alpska populacija risa je izumrla v začetku 20. stoletja. Glavni razlogi za to so bili lov, izguba habitatov in pomanjkanja plena. Ponovno je bila doseljena leta 1973, s preselitvijo 6 živali iz Slovaškega dela Karpatov v Slovenijo. Doselitev je bila na začetku zelo uspešna in živali so se razširile proti jugovzhodu na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino, proti zahodu v Italijo ter proti severu v Avstrijo. Na žalost se je po nekaj desetletjih populacija začela zmanjševati. Glavna razloga za to sta inbriding oz. parjenje v sorodstvu ter naključni tok frekvence genov (»genski drift«). Za rešitev populacije so potrebni nujni ukrepi za »gensko« osvežitev in obogatitev obstoječe populacije ter izboljšanje povezanosti z drugimi populacijami risa, zlasti z alpsko.

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je tako potrebno znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. V projektu so v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečili izumrtje naše populacije.